Theo Điều § 5 TMG

conarum GmbH & Co. KG
Opelstraße 1
68789 St. Leon-Rot

Đăng ký công ty: HRA 705123
Đăng ký pháp lý: Amtsgericht Mannheim

Được đại diện bởi:
Conarum Verwaltungs-GmbH
Opelstraße 1, 68789 St. Leon-Rot

Giám Đốc điều hành conarum Germany
Stefan Bäumler
Wolfgang Straßer

Đăng ký kinh doanh: HRB 717538
Đăng ký pháp lý: Amtsgericht Mannheim

 

Conarum Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0317508226

Quản lý bởi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc điều hành conarum Việt Nam: Trần Thành Trung

Liên Hệ

Telefon: +49 (0) 6227-698998-0( Germany)

Telefon: +84 (0) 2838226319( Vietnam)
Telefax: +49 (0) 6227-698998-9
E-Mail: contact@conarum.com

Mã Số Thuế

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 219722685

Giải quyết tranh chấp

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Địa chỉ e-mail của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên

Chúng tôi không sẵn sàng hoặc không có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Trách nhiệm pháp lý với nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chính chúng tôi trên các trang này theo Mục 7, Đoạn 1 của Đạo luật Telemedia Đức (TMG). Tuy nhiên, theo §§ 8 đến 10 TMG, chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ giám sát thông tin của bên thứ ba được truyền hoặc lưu trữ hoặc điều tra các trường hợp cho thấy hoạt động bất hợp pháp.

Nghĩa vụ xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này chỉ có thể thực hiện được tại thời điểm mà người ta biết rõ về một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Ngay khi biết được bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa nội dung này ngay lập tức.

Trách nhiệm pháp lý về các liên kết

Các ưu đãi của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba mà chúng tôi không có ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang luôn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết. Các trang được liên kết đã được kiểm tra xem có thể có vi phạm pháp luật tại thời điểm liên kết hay không. Nội dung bất hợp pháp không thể nhận dạng được tại thời điểm liên kết.

Tuy nhiên, việc kiểm soát vĩnh viễn nội dung của các trang được liên kết là không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm. Ngay sau khi chúng tôi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa các liên kết đó ngay lập tức.

Về bản quyền

Nội dung trên các trang này do các nhà điều hành trang tạo ra phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối và bất kỳ hình thức khai thác nào ngoài giới hạn bản quyền đều cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng. Tải xuống và bản sao của trang web này chỉ được phép sử dụng cho mục đích riêng tư, phi thương mại.

Trong trường hợp nội dung trên trang web này không được tạo ra bởi nhà điều hành, bản quyền của các bên thứ ba được tuân theo. Đặc biệt nội dung của các bên thứ ba được đánh dấu bản quyền. Tuy nhiên, nếu bạn biết về việc vi phạm bản quyền, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi một cách phù hợp. Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.

 

Bảo mật thông tin

Tại đây bạn có thể tìm thấy Chính sách bảo mật của chúng tôi:  Datenschutzerklärung.