© Copyright – Bản quyền

Tất cả các quyền được đăng ký. Tất cả các văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình ảnh động và video cũng như cách sắp xếp trên trang web của conarum được bảo vệ bản quyền và các luật và quy định thương mại khác. Nội dung các trang web này không được phép sao chép, phổ biến, thay đổi, hoặc cho bên thứ ba truy cập với mục đích thương mại. Ngoài ra, trên một số trang web của conarum có hình ảnh mà bên thứ ba giữ bản quyền.

Thông tin nhãn hiệu

Trừ khi có nếu khác, tất cả các thương hiệu trên các trang web của conarum được bảo vệ bởi luật thương hiệu. Điều này đặc biệt áp dụng đối với các thương hiệu conarum, biển hiệu, logo công ty và biểu tượng. Các thương hiệu và các bộ phận thiết kế được sử dụng trên trang web của chúng tôi đều là tài sản trí tuệ của conarum GmbH, Đức.

Bảo vệ dữ liệu

Trang web này đã được biên soạn rất cẩn thận. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay đúng đắn của thông tin trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng trang web này gây ra, trừ khi gây ra cố ý hoặc do sơ suất không thể tha thứ của conarum.

Thông tin giấy phép

Sở hữu trí tuệ có trong web của conarum, như bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền được bảo vệ. Trang web này không phải là giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của các công ty thuộc công ty conarum hoặc bên thứ ba.

VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Conarum Germany cùng các công ty con và các công ty có liên quan ở Việt Nam rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần không thể thiếu trong chính sách của công ty chúng tôi đối với ASEAN.

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng (nghĩa là một cá nhân) – ví dụ: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ cư trú / địa chỉ thư tín.

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân nếu và khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện giao dịch kinh doanh với quý vị và khi quý vị sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. (Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này không nằm trong phạm vi của Chính sách Bảo mật này. Vui lòng kiểm tra trang web của bên thứ ba để tìm hiểu thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của họ.)